TFP (Time 4 Photo)


TFP-Basis (Time 4 Photo)

 

 

Time 4 photo 

is een veelgebruikte Engelse term die binnen het fotograferen van amateurmodellen door amateurfotografen.
Hierbij wordt tussen model en fotograaf een overeenkomst vastgelegd.
De term wordt meestal afgekort met TFP.
In plaats van een geldelijke betaling voor elkaars diensten gaat de fotograaf ermee akkoord een aantal afdrukken van de beste foto's van de sessie te verstrekken aan het model.
De gemaakte foto's mogen doorgaans zowel door de fotograaf als het model gebruikt worden in een portfolio en als promotiemateriaal, al liggen de rechten over de foto's wel bijna altijd bij de fotograaf.

De afkorting staat voor meerdere (Engelstalige) afkortingen:

Time For Print
Trade For Print

maar ook:

Time For Portfolio
Trade For Portfolio
 

Hoewel er dus verschillende betekenissen mogelijk zijn voor de afkorting TFP is er een basisgedachte: bij een TFP-sessie wordt er geen geld betaald.
Het model krijgt geen vergoeding en de fotograaf krijgt eveneens geen vergoeding voor de afdrukken of cd's met foto's die er tijdens de fotosessie zijn gemaakt.

TFP-fotosessies komen over het algemeen vooral voor bij amateurfotografen en amateurmodellen, hoewel veel professionele fotografen of modellen af en toe ook een TFP-sessie zullen doen, als het betreffende model of locatie een bijzonder resultaat op zou kunnen leveren naar de mening van de professional.

Veel professionele modellen zijn begonnen met een portfolio gevuld met foto's die gemaakt zijn tijdens TFP-sessies.

Naast de term wordt er ook veel gebruikgemaakt van de term TFCD, hierbij worden er geen prints uitgewisseld maar een cd of dvd met daarop een digitaal exemplaar van de foto's.

(Bron Wikipedia)Klik hier voor het TFP aanmeld formulier!